Omiljena stijena bjelovarskih penjača


Planina Kalnik iznimno je atraktivna kada je riječ o sportskom penjanju, a ujedno je i najbliža lokacija dobre penjive prirodne stijene za bjelovarske penjače. Udaljena oko sat vremena vožnje od Bjelovara, pokazala se kao odličan poligon za izradu brojnih sportsko penjačkih smjeri od strane bjelovarskih zaljubljenika u ovaj sport.

Sve je počelo angažmanom Siniše Atlije, Žarka Kaličanina i Marija Filipovića, sada već veteranima penjačkog sporta u Bjelovaru, koji su se s entuzijazmom brinuli oko uređivanja novih smjeri i održavanja postojećih. Velik doprinos ovom penjalištu također su dali i njihovi nasljednici Mario Varga i Marin Španić koji su odvajali svaki slobodni trenutak kako bi na Kalniku "uspitali" nove smjeri i što prije ih popeli.

Osim što su postavili brojne smjeri, važno je spomenuti i nazive tih smjeri koji su obično simbolični i odnose se na okolnosti koje su obilježile njihovu izradu ili penjanje. Tako se može navesti smjer "505 sa crtom" koja je dobila ime zbog izgleda poput bombona s crtom po sredini, a ujedno je bila rođendanski poklon za Sinišu Atliju. Smjer "2 dana", iako sačinjena od 2 spita i sidrišta, dobila je ime jer su je dečki bušili 2 dana; "Matica" na 6. zubu dobila je pak ime po izgubljenoj matici pri postavljanju zadnjeg spita, koja je onda nadomještena maticom s motokultivatora. Poznata školska smjer "Trnoružica", osim pikave stijene dobila je naziv po brojnim divljim ružama koje su se morale iskrčiti da bi se uspitala smjer. Mario i Marin kod penjanja smjeri "No sikiriki", osim što nemaju "sekirancije", rado se sjećaju kako su prije postavljanja cijelim putem do Kalnika u automobilu slušali jednu pjesmu Ede Maajke (pogodite koju).

drustvo kalnik

Danas Kalnik broji 155 uređenih penjačkih smjeri raspoređenih po više sektora, ovisno o lokaciji gdje se nalaze. Tako postoje sektori na svakom od 7 zubi na Kalniku, a važno je spomenuti i noviji sektor "Vražji vrt" na sjeverozapadnoj strani Kalnika koji je otvoren 2006. godine uz prigodno natjecanje. Većinu smjeri u tom sektoru postavili su Siniša Atlija, Mario Varga i Marin Španić.

Bjelovarski penjači i dalje ne posustaju u posjećivanju Kalnika, održavanja i penjanja raznih smjeri, te sudjeluju u izradi novih od kojih se mogu spomenuti novije "Mrtav ladan" (6a) (autor mladi Ivan Štefić), "Mali strah" (6c), "Rogati" (4a) i "Strašni" (6a+) koji su dobili prigodna imena po obližnoj šikari gdje prebivaju kalničke "domaće životinje" – poskoci.

Zahvaljujući Siniši Atliji, zabušena je i smjer "Grip" (5a) na Starom gradu kao poklon našem penjačkom klubu!

 

Popis penjačkih smjerova na Kalniku možete pronaći u glavnom izborniku pod KALNIK - SMJEROVI ili na linku. Popis ažurira Siniša Atlija.