O sportskim penjačkim smjerovima na Kalniku veliku brigu vodi naš el presidente Siniša Atlija, i to ne samo na postavljanju novih i uređenju postojećih, već i o evidenciji smjerova koja pomaže svim zainteresiranim penjačima.

Od sada, poveznicu na Sinišin popis smjerova na Kalniku možete dohvatiti klikom na "KALNIK - SMJEROVI" u glavnom izborniku, ili jednostavno na linku www.spk-grip.hr/kalnik.

Samo članovi imaju pravo komentiranja.